Ile kosztuje zebranie dowodów zdrady?

Nie można w żaden sposób określić jednego cennika na tego typu usługi. Cena wynika ze składowej wielu czynników-okoliczności sprawy, miejsca,kosztów jakie ponosi klient (przejazdy, noclegi, koszty uzyskania informacji itp.), czasu trwania zbierania materiału dowodowego. Zwykle jednak liczyć należy się z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych.

 Ile czasu trwa zbieranie materiału dowodowego?

Czas w jakim prowadzone są czynności ustalany jest indywidualnie z klientem. Zwykle jest to kwestia od 7 do 14 dni. Jednakże bywa też tak, że czas ten trzeba przedłużyć ze względu na okoliczności. Możliwe jest też, że dowody zdrady współmałżonka zostaną ” zdobyte” w czasie jednego weekendu.

Czy w materiałach zebranych przez detektywów są nagrania z podsłuchów i zdjęcia z pokoi hotelowych?

Nie. Zakładanie urządzeń podsłuchowych oraz stosowanie tzw ” podsłuchów” zastrzeżone jest wyłącznie dla służb (Policja, CBŚ, ABW itp). Stosując takie metody licencjonowany detektyw naraża się na odpowiedzialność karną. Dlatego też żaden licencjonowany detektyw nie będzie zakładał żadnych urządzeń rejestrujących dźwięk czy obraz video w celu zebrania materiału dowodowego.

Czy detektyw może ” włamać się” do komputera mojego męża/żony?

Nie. Łamanie zabezpieczeń w celu uzyskania informacji nie przeznaczonej dla osoby która takie zabezpieczenia przełamuje jest przestępstwem ściganym z urzędu. Detektyw nie podejmuje takich czynności.

Czy detektyw może być świadkiem w Sądzie na rozprawie rozwodowej?

Tak. Bardzo często zdarza się, iż nie wszystko co widzi podczas prowadzonych przez siebie czynności detektyw może zarejestrować obrazem czy też dźwiękiem. W takich sytuacjach staje się on nieocenionym świadkiem zdarzeń które widział podczas procesu rozwodowego.

Nr licencji wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy 0004548
Wpis do rejestru Działalności Regulowanej nr RD-153
Obowiązkowa Polisa OC nr 1025323614 PZU