Inne usługi:

Ponadto, zajmujemy się również sprawami dotyczącymi:
– zbierania informacji na temat przyszłego małżonka/małżonki,
– zbierania informacji na temat środowiska w jakim obracają się, Wasze dzieci,
– ustalenia miejsca zamieszkania osoby,
– ustalenia miejsca pracy i innych źródeł dochodów małżonka, uchylającego się od alimentacji,
– ustalenia dotyczącego prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika firmy.

 

Nr licencji wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy 0004548
Wpis do rejestru Działalności Regulowanej nr RD-153
Obowiązkowa Polisa OC nr 1025323614 PZU